INTEGRITETSPOLICY

Datasekretess är mycket viktigt för TRIWA och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, TRIWA AB (“TRIWA”) är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

TRIWA AB
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm
Sweden

Organisationsnummer: 556738-8334
Auktoriserad representant: Didrik Wachtmeister
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556738833401

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar TRIWA avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kan delas inom TRIWA. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför TRIWA. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång: 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta TRIWA, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet: 

Varje gång som TRIWA behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse: 

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av TRIWA med undantag av följande situationer

 • du har ett pågående ärende med kundservice
 • du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
 • du har en obetald skuld hos TRIWA, oberoende av betalningsmetod
 • du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
 • din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
 • din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
 • om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse: 

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på TRIWA’s legitima intresse. TRIWA fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 

Om du anser att TRIWA behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt till begränsning:

Du har rätt att kräva att TRIWA begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i TRIWA’s legitima intresse, ska TRIWA begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
 • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste TRIWA begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
 • Om TRIWA inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Personuppgiftsombud:

Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 

Om du anser att TRIWA behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Onlineköp

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på TRIWA genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

 • kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • kreditinformation
 • orderinformation

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att TRIWA ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund.

Automatiserat beslutsfattande:

När du ansöker om kredit som betalningsmetod gör vi ett automatiserat beslutsfattande rörande kreditansökan. Du har rätt att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet hos någon i personalen.

Direktmarknadsföring

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post och sms.

I syfte att optimera din upplevelse av TRIWA ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

 • kontaktuppgifter, som exempelvis e-postadress, telefonnummer och postnummer
 • kön (om du väljer att ge oss det)
 • vilka varor och erbjudanden du har klickat på

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring. 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför TRIWA.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring. Detta med undantag av marknadsföring via post som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.

Om du gör det kan inte TRIWA skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.

När det gäller e-postmarknadsföring betraktar vi dig som en inaktiv kund om du inte har öppnat något e-postmeddelande under de senaste fyra åren.

Efter det raderas dina personuppgifter.

Kundservice

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.

Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kommer att behandla alla uppgifter du förser oss med, inbegripet följande kategorier

 • kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
 • födelsedatum
 • betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • kreditinformation
 • orderinformation
 • konto eller medlemsnummer
 • all korrespondens i ärendet

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla de tjänster som anges ovan.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på TRIWA’s legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina uppgifter fram till dess att du kontaktar oss för att radera dina personuppgifter.

Tävling

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter när du deltar i våra tävlingar. Dina personuppgifter används för att TRIWA ska kunna kontakta tävlingsdeltagarna om tävlingen, före och efter ett evenemang, för att identifiera tävlingsdeltagarna, för att verifiera tävlingsdeltagarnas ålder, för att kontakta vinnarna samt för att skicka ut och följa upp utskick av priser.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

 • kontaktuppgifter som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer
 • ålder
 • information som skickas in till tävlingen

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till transportföretag för leverans av priser. 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du väljer att delta i en tävling.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter. Om du gör det kan inte TRIWA tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i 45 dagar efter att tävlingen har avslutats.

Cookies

En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Triwa använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max tolv (12) månader. Sessionscookies sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren. Vi använder permanenta cookies för att spara ditt val av startsida och dina uppgifter om du väljer "Kom ihåg mig" vid inloggningen. Vi använder sessionscookies när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du lade en artikel i din shoppingbag.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.