Om Humanium Metal

 

TRIWA har tillsammans med välgörenhetsorganisationen IM (Individuell Människohjälp) tagit fram en helt ny klocka, TRIWA x Humanium Metal, gjord av metall från beslagtagna illegala vapen. 15% av intäkterna går tillbaka till IM till förmån för utvecklingsprojekt i drabbade länder.

 

Varje minut skjuts en människa i världen till döds. Att vapenrelaterat våld är ett globalt problem som slår hårt mot utvecklingsländer har länge varit uppenbart för IM och andra organisationer som arbetar med bistånd. Men tänk om det går att vända utvecklingen till något positivt? Nu lanserar vi tillsammans med IM, TRIWA x Humanium Metal, för att uppmärksamma problematiken med vapenrelaterat våld och ge tillbaka till våldsdrabbade länder. Första nedsmältningen och produktionen av Humanium Metal sker i El Salvador, som är ett av de länder i världen som är mest drabbat av vapenrelaterat våld.

Fördelarna med initiativet är många:

• Beslagtagna illegala vapen oskadliggörs och kan inte hamna på gatan och döda igen.

• Genom att ge företag möjlighet att massproducera varor av Humanium Metal genereras inkomster som via IMs partnerprojekt bidrar till positiv utveckling i våldsdrabbade länder.

• Företag och produkter som använder sig av Humanium Metal bidrar till en attitydförändring – mot vapen, för fredliga och hållbara samhällen.

Produkten kan redan nu förbeställas på vår hemsida, med beräknad leverans i slutet av november.